Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i The Danish Beachhandball Dream og det foregår:

Onsdag d. 06.04.2022 kl. 19.30.

Vi vælger at holde klubbens generalforsamling online. Ønsker man at deltage, tilmelder man sig senest søndag d. 3/4-22 til Morten F Holmen via mail: holmen37@hotmail.com Herefter vil man modtage et link, hvorpå man kan deltage i generalforsamling online på Skype. Indkomne forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest lørdag d. 2/4-22

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Registrering af fremmødte
 4. Valg af stemmetællere
 5. Bestyrelsens beretning v. formand Morten Frandsen Holmen
 6. Godkendelse af årsregnskab
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • De siddende er på valg, men ønsker genvalg (Line Gyldenløve, Rasmus Jensen og Hanne Frandsen Holmen)
 8. Eventuelt/indkomne forslag
  • Indkomne forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest lørdag d. 2/4-22