Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i The Danish Beachhandball Dream og denne foregår

Onsdag d. 09.06.2021 kl. 21.00

Grundet COVID19 ser vi os nødsaget til at holde klubbens generalforsamling online. Ønsker man at deltage, tilmelder man sig senest mandag d. 7/6-21 til Morten F Holmen på tlf.: 27580738 eller via mail: holmen37@hotmail.com Herefter vil man modtage et link, hvorpå man kan deltage i den stiftende generalforsamling online. Indkomne forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest onsdag d. 2/6-21

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Registrering af fremmødte
 4. Valg af stemmetællere
 5. Bestyrelsens beretning v. formand Morten Frandsen Holmen
 6. Godkendelse af årsregnskab
 7. Gennemgang af bestyrelsesmedlemmer.
  • De siddende er ikke på valg og fortsætter gerne deres 2. års af valgperioden
 8. Eventuelt/indkomne forslag
  • Indkomne forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest onsdag d. 2/6-21