En sommer uden beachhandball

(English caption below)

… var for mange helt utænkeligt for bare fire måneder siden, men det fik en ”lille” virus vendt helt op og ned på. Pludselig handlede det ikke om, hvor mange stævner vi skulle rundt og spille i Europa, men om vi overhovedet kunne komme ud og spille beachhandball i vores egen baghave, og selvfølgelig noget endnu større end det, nemlig vores alle sammens ve og vel.

Der var i noget tid ikke meget optimisme omkring at komme ud og spille herhjemme, men efterhånden som samfundet begyndte at åbne op igen, øjnede jeg muligheden for at få stablet en samling på benene i Team Blue Bee – The Danish Beachhandball Dreams navn. Og der var ikke langt fra tanke til handling. Invitationen til spillerne blev sendt ud, og på få dage var vi klar med 20 spillere og fire ledere, som ville bruge en weekend på at spille beachhandball.

Den 19. juni mødte spillerne ind til samling på Idrætscenter Jammerbugt, i Fjerritslev. Set med de sportslige briller, så var det spilmæssige niveau overraskende højt, når man tænker på, hvor længe siden det er, at vi har været i sandet. Der gik ikke mange minutter, fra vi fik sand under fødderne, til vi kunne se, at det ville blive en rigtig god samling.

Udover tre træningspas med en masse teknisk træning, blev det også til seks interne træningskampe på et meget højt niveau til trods for, at vi måtte spille i hullerne mellem regnbygerne om lørdagen.

Spillerne var en god blanding af europamestre, guldvindere fra World Beach Games og så en del nye, unge spillere, som var med på en samling for første gang. Vi ved, at vi har en god top, som kan være med blandt de bedste hold i verden, men jeg synes, at bredden bliver bedre for hvert år, der går. Det skyldes, at de unge spillere de seneste år har fået lov til at spille rigtig beachhandball i deres ungdomsår, og når de nærmer sig senioralderen, er deres basisfærdigheder så gode, at det er langt nemmere for os seniortrænere at hjælpe dem videre til det næste niveau. Hvilket er fantastisk for dansk beachhandball, hvis man skal kigge ind i krystalkuglen.

Tager jeg landstræner-brillerne på, så var det også en god mulighed for mig til at se mange af de spillere, der potentielt er i spil til kommende mesterskaber, lidt an, så vi kan være godt forberedt, til når vi igen kan komme ud i verden og spille beachhandball.

Som en der elsker beachhandball (og som klubejer), er jeg utrolig glad for, at vi nåede at få denne samling i år. Både for at få lidt af fællesskabet og det sociale samvær, som er en stor del af beachhandball, men også for at vise holdet og vores samarbejdspartnere frem. Derfor vil jeg også gerne benytte lejligheden til og takke vores trofaste sponsorer, som gør det muligt for os at udleve vores drøm om at være blandt de førende europæiske beachhandball-hold.

Drømmen Lever, har været med os hele vejen, og er fortsat en kæmpe støtte. Blue Bee er kommet med som ny hovedsponsor, og det er vi rigtig glade for. Idrætscenter Jammerbugt har været en fantastisk samarbejdspartner igennem flere år og er et sted, hvor vi altid er sikre på at få en fantastisk service og blive mødt af godt humør blandt alle medarbejdere, fra vi træder ind ad døren, til vil checker ud igen. Til denne sæson har vi budt velkommen til Diadora som ny tøjsponsor og Bizon som sponsor for vores fede hjemmeside. Uden jer var der ikke noget, der hed Team Blue Bee – The Danish Beachhandball Dream.

Til sidst vil jeg bare ønske alle en god sommer, og så ser vi frem mod et meget bedre beachhandball år 2021.

Direktør,

Morten Holmen


A summer without beach handball

… seemed completely impossible to many people just four months ago. But then this “small” virus came and turned everything upside down. Suddenly it wasn’t about how many competitions we were going to compete in around Europe, but rather if we could even get to play at home in Denmark. And of course, something bigger than sport: Staying safe and taking care of us all.

For some time, we didn’t believe that beach handball was an option for us this summer, but as the Danish society began to normalize again, I saw an opportunity to arrange a three-day camp in the name of Team Blue Bee – The Danish Beachhandball Dream. Quickly, invitations were sent out and in just a few days, 20 players and four team managers had agreed to spend a weekend playing beach handball.

On June 19th we all met at Idrætscenter Jammerbugt, in Fjerritslev. I was positively surprised by the level of the players, considered how long it has been since we’ve spent time in the sand. We weren’t long into the first training session, before we knew that this was going to be a really good camp.

The players were a good mix of European champions, World Beach Games champions and some new, young players, who was trying out this kind of training session for the first time. We know that we have players, who as a team can compete at the highest level in the world, but I can see that the general level among the Danish beach handball players are getting better and better for each year. I believe that’s because the young players get to play real beach handball in their youth, and when they reach the senior age, their basic skills are so good that it’s far easier for us senior coaches to help them move on to the next level; which is fantastic for Danish beach handball, in terms of looking a bit into the future.

As a coach for the women’s beach handball national team, it was also a really good opportunity to see many of the players, who are in consideration for a spot at future championships. That way we can be better prepared for when we have to play beach handball internationally again.

As someone who loves beach handball – and is also the owner of a club team, I’m really grateful that we got to have this camp. Other than the social aspect, which is a big part of the beach handball spirit, it was also a good opportunity to expose our team and partners. Therefore, I would like to take this opportunity to thank our loyal partners, who makes it possible for us to chase our dream to become one of the leading European beach handball teams.

‘Drømmen Lever’ has followed us from the beginning and is still a huge support for the team. ‘Blue Bee’ is our new main sponsor, which we are very happy about. ‘Idrætscenter Jammerbugt’ has been a close partner for many years now and is a place where we are always met by great service and a smile from the second, we step foot inside till the second we leave. Coming to this season we also welcomed Diadora as our new apparel sponsor, and ‘Bizon’ as the sponsor behind our new website. Without any of you, there would be no Team Blue Bee – The Danish Beachhandball Dream.

Last but not least, I just want to wish you all a great summer and looking forward to a much better year for beach handball in 2021.

President,

Morten Holmen